Phát động hưởng ứng “ Tuần lễ Điều dưỡng – Hộ sinh thế giới 12/5” năm 2020

Tiết mục múa bài Rửa tay Ghen Cô Vy

Hình ảnh phòng chống covid-19 trước khi vào buổi sinh hoạt chuyên đề

Sinh hoạt chuyên đề về Vệ sinh tay; Rút ngắn thời gian lấy thẻ bảo hiểm; Tiêm an toàn người bệnh