rung tâm y tế thị xã Ayun Pa hiện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói: "Sửa chữa Máy Điện Não của đánh lô đề online năm 2024"