đánh lô đề online hiện đang có nhu cầu lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu (tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT và tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu) Gói thầu “Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2024” theo hình thức đấu thầu rộng rãi với tổng dự toán khoảng 13.9 tỷ đồng. Trung tâm kính mời các đơn vị quan tâm và đáp ứng đủ kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vự tư vấn đấu thầu gửi bộ hồ sơ chào giá về đánh lô đề online .

I/ Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

  1. Đơn vị yêu cầu chào giá: đánh lô đề online

Địa chỉ:  89 Nguyễn Huệ, Phường Hoà Bình, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

  1. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận chào giá:

Họ và tên: Lương Thị Nguyệt Hiếu

Chức vụ: Trưởng Khoa Dược – TTB – VTYT

Điện thoại: 0914.046.002                           Email: [email protected]

  1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận qua Email: [email protected] (bản scan)

- Nhận trực tiếp tại Khoa Dược - đánh lô đề online , địa chỉ: 89 Nguyễn Huệ, Phường Hòa Bình, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai (bản chính).

  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 ngày 07 tháng 5 năm 2024 đến trước 08 giờ 00 ngày 17 tháng 5 năm 2024

Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

II/ Nội dung chào giá:

  1. Thư chào giá dịch vụ tư vấn đấu thầu:
  • Chi phí bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí... (nếu có)
  • Hiệu lực báo giá tối thiếu 120 ngày tính từ ngày báo giá
  • Báo giá phải được đại diện nhà thầu ký tên và đóng dấu. Báo giá phải ghi rõ ngày/tháng/năm báo giá và có đóng dấu giáp lai (nếu trên 2 tờ giấy)
  1. Hồ sơ năng lực (Hồ sơ pháp lý;Chứng chỉ, chứng nhận, giấy phép kinh doanh…)

 Tệp đính kèm