đánh lô đề online hiện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói: "Bảo trì, thay thế vật tư, tẩy rửa khử khuẩn hệ thống R.O và lấy mẫu kiểm gửi xét nghiệm của đánh lô đề online năm 2024"