đánh lô đề online hiện đang có nhu cầu thuê đơn vị thẩm định giá xác định giá trị các mặt hàng vật tư, hóa chất xét nghiệm. Trung tâm kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm, năng lực thẩm định giá quan tâm gửi bộ hồ sơ chào giá về đánh lô đề online