đánh lô đề online hiện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thay thế điện cực và dung tích nước châm cho điện cực máy đo điện giải Na+, K+, Cl+ điện cực chọn lọc".