Ngày 06/10/2022, đánh lô đề online đã tổ chức hội thi Điều dưỡng - Hộ sinh ứng xử hay tay nghề giỏi của đánh lô đề online lần thứ II - năm 2022. Đây là một hoạt động chuyên môn thường qui hàng năm của đơn vị, nhằm phát động phong trào thi đua trong công tác chăm sóc, phục vụ người bệnh của đội ngũ Điều dưỡng - Hộ sinh đang công tác tại đơn vị, với mục đích hội thi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp ứng xử giao tiếp, thái độ phục vụ người bệnh, hướng đến sự hài lòng của lòng của người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế thị xã. Hội thi lần này cũng là một tiêu chí để đánh giá chất lượng tay nghề của các Điều dưỡng - Hộ sinh tham gia, từ đó đơn vị có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu của đơn vị.