đánh lô đề online hiện đang có nhu cầu thuê đơn vị thẩm định giá khí Oxy y tế. Trung tâm kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm, năng lực thẩm định giá quan tâm gửi bộ hồ sơ chào giá về Trung tâm.