đánh lô đề online hiện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm đầu dò Linear tương thích máy siêu âm Doppler màu 4D Logiq P7".