Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn, đánh lô đề online đã vận hành thiết lập đơn nguyên Thận nhân tạo đưa dịch vụ kỹ thuật mới áp dụng tại Trung tâm.