đánh lô đề online hiện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Bảo trì, súc rửa khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm các máy R.O mini dùng cho chạy thận nhân tạo năm 2023".